Skip til hoved indholdet

Bakkestien

Bakkestien

Bakkestien er fredet og følger toppen af en gammel kystskrænt fra Stenalderhavet, der hæver sig som en bakkekam bag Frederiksværk. På bakkekammen lå der tidligere krudttårne, der fungerede som depoter for det krudt, der blev produceret på Krudtværket (1758-1965) i Frederiksværk. Nu kan man bl.a. finde naturlegepladsen med svævebanen Krudtskuddet. Langs kammen er der flere steder en storslået udsigt over Frederiksværk og Roskilde Fjord.

 

 

Landskabet omkring bakkestien består både af skovbevoksede arealer og lysåbne områder med overdrevsvegetation. Tidligere gik husdyr på græs i det kuperede terræn omkring Frederiksværk, og skrænterne blev derved holdt fri for buske og træer. I dag er husdyrholdet væk, og området bliver derfor i dag plejet ved rydning og slåning for at sikre den lysåbne natur og tilknyttede arter.

 

I 2016 begyndte en ny tradition med Bededagsvandring på Bakkestien på Store Bededagsaften.

Sidst ændret:

onsdag, 24. november, 2021 - 14:08