Skip til hoved indholdet

Natura 2000

Natura 2000

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. I Halsnæs er der 5 Natura 2000-områder.

 

I Halsnæs Kommune findes der 5 internationale beskyttede naturområder (Natura 2000-områder). Områderne er udpeget, fordi de er større sammenhængende områder, der er levested for dyr og planter, som er truede i EU. Arresø er fx udpeget som Natura 2000-område. Halsnæs Kommune plejer eng- og kærområderne langs søen for at give de bedste levevilkår for de arter, der findes her. 

 

Fredede områder i Halsnæs

 

Cirka 900 ha er fredet i Halsnæs Kommune. Det svarer til, at der er 290 m2 fredet areal pr. indbygger. Her udgør især Strø Bjerge syd for Ølsted, Kappelhøjkilen ved Frederiksværk og Melby Overdrev de største enkeltområder. Områderne er typisk fredede, fordi de er landskabeligt smukke, eller fordi de er levested for sjældne plante- eller dyrearter. Halsnæs Kommune plejer de fredede områder. 

 

Natura 2000

 

Natura 2000-områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

 

Inden for de udpegede områder gælder særlige retningslinjer for fangst og jagt og regler for beskyttelse af arter og naturtyper. Desuden er der krav om overvågning af og rapportering om naturens tilstand.

 

Målet med Natura 2000 er at skabe såkaldt gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der er beskyttet inden for Natura 2000-områderne. For at nå det mål er der for hvert Natura 2000-område udarbejdet en Natura 2000-plan, der sætter rammerne for, hvordan man her skal behandle naturen, for at den kan udvikle sig positivt.

Sidst ændret:

onsdag, 20. juli, 2022 - 13:06