Stier & Ruter i Halsnæs

Melby Overdrev

I Halsnæs findes der et bredt udvalg af motions-, natur- og aktivitetsstier. Fælles for dem alle er, at de fører dig gennem smuk natur og tæt på Halsnæs dyreliv, mens du får frisk luft og motion.

Stier & Ruter

Gå en tur i de smukke lyngbakker i Hundested, hvor særlige blomsterarter trives i den tørre jord.
Lyngbakkerne er et oprindeligt klit - og hedeområde, med forvitret skov og store arealer med lyng. Udover hedelyng kan man finde særlige arter som Kassubisk vikke, Bakke-nellike, Nikkende kobjælde og Sandløg.

Adgang til Lyngbakkerne fra parkeringspladsen ved Søndergade i Hundested. Parkering på området. 

I Melby ligger Sjællands eneste store lynghede og lige ved siden af findes den skønne Asserbo Plantage.
Mellem Liseleje, Asserbo og Tisvildeleje findes den skønneste natur med flere sjældne perler. Fx kan du besøge Melby Overdrev, der faktisk er en hede og oven i købet Sjællands største lynghede. Her finder du plante- og dyreliv lig det, man finder på den jyske hede.
Melby Overdrev blev i 2018 udvalgt til Danmarks nye naturkanon. Over 1.670 forslag var blevet sendt til udvælgelse og 3 nordsjællandske destinationer, blev udvalgt sammen med 12 andre helt særlige naturområder. Vi mener jo allerede, at overdrevet er en af Nordsjællands absolutte perler, men det er dejligt med den nationale anerkendelse.

Juryens begrundelse var forankret i den store variation, der findes i overdrevet, som ligger op mod skov og klitlandskab, og som gør det til et af Sjællands allerbedste steder at opleve naturen: "Melby Overdrev er Sjællands største hede, og er ganske enkelt et helt enestående artsrigt område, hvad angår planter og insekter. Blandt andet findes her mange af landets dagsommerfugle, som ellers er trængt, men her finder et levested; det gælder også adskillige sjældne og truede arter"

 

 

I Asserbo plantage giver de mange fyrretræer skygge og holder på sandet, der tidligere gjorde området plaget af sandflugt. I 1600- og 1700-tallet fik sandflugten befolkningen til at forlade landsbyerne i området, og Asserbo Slotsruin fik lov at forfalde. 
Fortsætter du gennem Asserbo Plantage mod Tisvildeleje gennem Tisvilde Hegn, kommer du igennem Troldeskoven, der ligger umiddelbart bag klitrækken ved kysten. Her skaber de gamle, krogede træer en helt særlig stemning - den sandede jord, duften af fyr og lyden af havet der slår ind bag klitterne er essensen af magisk barndoms-sommerstemning. Smør cyklen, pak madkurven, badetøjet og eventyrbogen og begiv dig afsted på eventyr.

Oplev noget af Danmarks rigeste natur og enestående kulturspor fra fortiden. I nationalparken møder du naturens og historiens vingesus og mærker, hvordan fortiden vækkes til live i nutiden.
Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev indviet i d. 29. maj 2018 som Danmarks femte nationalpark. Nationalparken er med sine 262km2 den næststørste nationalpark i Danmark. Over 70 % af nationalparken udgøres af Natura 2000-områder, og ca. halvdelen er skov, hvoraf 90 % er udlagt til biodiversitetsformål. En af Danmarks største skove, Gribskov, og landets to største søer, Arresø og Esrum Sø, er del af nationalparken sammen med hele to UNESCO verdensarvssteder: Kronborg og Parforcejagtlandskabet.

Byt for en kort stund udsigten til naboens ligusterhæk ud med en storslået oplevelse af istidens kræfter, på en gåtur på en del af Nordsjællands største ås ”Strø Bjerge”.
Halsnæs Kommune har i en årrække arrangeret Kaffe med Udsigt-arrangementer. Et af de udvalgte udsigtssteder var Strø Bjerge - du behøver dog ikke vente på en særlig lejlighed for at få hele fornøjelsen. Tag kaffen med på en lille vandretur i et smukt istidslandskab.

Strø Bjerge er oprindelig en del af et mindst 13 km langt strøg med flere langstrakte ås-bakker. Bakkerne ligger i forlængelse af en række tunneldale, der strækker sig helt fra Øresund i øst og næsten til Roskilde Fjord i vest. Gennem tiden har grusgravning reduceret ås-bakkerne flere steder i landet, hvilket betyder, at Strø bjerge nu er en af de længste, højeste og mest intakte af åsene i Danmark. Åsen er så markant i landskabet, at den blev fredet i 1981, for at undgå yderligere grusgravning.
Strø Bjerge Ås består af tre adskilte ås-bakker. De tre bakker fra sydøst er selve Strø Bjerge, Lundebakke og Vibjerg, som samlet har en længde på 8 km og en bredde på 200-400 meter. Det højeste punkt på Strø Bjerge Ås er 38 meter, og åsen hæver sig generelt 20-25 m over det omgivende terræn.

Strø Bjerge Ås blev dannet for ca. 12.000 år siden ved afslutningen af den sidste istid. En klassisk ås er en langstrakt bakkerække, som består af velsorteret lag af sten, grus og sand. I istiden var der en flod under isen præcis hvor Strø Bjerge Ås er i dag. I floden blev transporteret rigtig meget materiale, som isen havde med sig fra sydøst. Efter isen smeltede ned, blev flodens aflejrede materiale liggende i karakteristiske aflange bunker.

Adgang til Strø Bjerge via Grimstrupvej.

Besøg området med de otte - ja, otte - gravhøje.
Oprindeligt lå der i området otte gravhøje, med de syv af højene på en nord-sydgående række, hvilket gav navn til stedet. Gravhøjene afgræsses med får for at holde høje græsser og buske nede, og derved bl.a. sikre og fremme bestanden af den sjældne og meget smukke Strand-nellike. I 1967 blev en kvinde fra  ældre bronzealder (ca. 1500 f.Kr.) fundet i den nordligste af højene på området. 

Adgang via Præstelodsvej.

På Arrenæs er der stille - udover fuglenes sang. Besøg det beskyttede område og oplev både sjældne fuglearter og den lige så sjældne stilhed.
Arrenæs stikker ud i landets største sø – Arresø. Der er to afmærkede vandreruter, der tager dig forbi søen, bølgende marker og mose. Igennem skov – Sonnerup og Auderød Skov – og enge og overdrev. Området er under særlig fuglebeskyttelse, og du kan høre rørdrummen pauke, lytte til nattergalens sang i rørskoven eller spotte en havørn. Der er masser af fugle at kigge på fra de to fugletårne på Arrenæs. Du kan også se resterne af den gamle borgruin Dronningholm og beundre dæmningen, som nogle af næssets nyeste beboere – bæverne – har bygget.
Endnu en attraktion på Arrenæs er mørket, som er et af de tætteste på Sjælland. Den lave grad af lysforurening gør, at du kan se mange flere stjerner end andre steder.

I Halsnæs kan du gå tur på et af et af de mest imponerende udsigtssteder i Nordsjælland - Grævlingehøj ved Kregme. 
Nyd udsigten over Arresø Roskilde Fjord. I godt vejr ses Jægerspris-skovene, Gribskov, Lynæs og Ramløse tværs over Arresø. 

Området ved Grævlingehøj blev fredet i 1940´erne og er en af de absolut mest dramatiske og spektakulære landskabsoplevelser på Bakkestien. Bakkerne og skrænterne består af lerblandet sand med et stort indhold af kalk. Det stærkt kuperede terræn har umuliggjort opdyrkning og arealerne har derfor i mange 100 år henligget som "overdrev" , dvs. alene været anvendt til græsning for kreaturer og heste.
Halsnæs Kommune har via frivillige aftaler med lodsejere i området sikret de store udsigter, dels ved at indgå afgræsningsaftaler; men også ved at foretage jævnlige rydninger af krat og buske på kystskrænter i området. Det har betydet at området, som et af de få tilbageværende områder langs Roskilde Fjord, stadig er levested for en række særligt sjældne plante- og dyrearter. Arter der trives på de soleksponerede, tørre kystnære bakker. Her i området vokser sågar den europæisk sjældne og fredede blomst Grenet Edderkopurt. 

​Blomsten indgår i kommunens byvåben og symboliserer hér at Halsnæs Kommune er en kommune med særegen natur og - at vi er stolte af den! Også Danmarks eneste fugleedderkop, Nordlig fugleedderkop, findes her. Den gemmer sig dog i huler i skrænten og afsløres alene af dens spind; en rørformet pose, der mest af alt ligner en 6 cm lang gråbrun sok.
Naturen hér er så værdifuld at den sammen med fjordens fugleliv, har dannet grundlag for at området blev udpeget som et naturområde af europæisk betydning; et såkaldt Natura2000-område.

Adgang til Grævlingehøj via Guldsmedevej, en sidevej til Sommerfuglevej. 

Information om den 52,7 km. lange vandrerute gennem hele Halsnæs kan findes her.

Besøg et af de smukke udsigtspunkter i Halsnæs. Tag kaffen med og nyd den med udsigt.
Høje Lindebjerg bærer med sine tørre og sandede skråninger, ligesom resten af det kuperede landskab i området, præg af den sidste istid. 
For at bibeholde den naturlige overdrevs-og hedevegetation afgræsses arealet af får, der dermed giver plads og lys til de oprindelige lyngklædte bakker. Fra toppen er der bl.a. udsigt til Kattegat samt Melby og Asserbo Plantage.

Adgang via Bakkekammen, en sidevej til Muldstensvej.

Arresø byder på smukke naturoplevelser både fra land- og vandsiden.
Halsnæs er omkranset af vand og ingen steder er der mere end 2 km til vandet: fjord, hav og ikke mindst - Arresø. Med et areal på 40,72 km2 er Arresø Danmarks største sø. På det dybeste sted er søen 5,6 m dyb. 

Det er ikke tilladt at bade i Arresø på grund af vandkvaliteten. Læs meget mere om Arresø her.

 

Gå en tur ved Flo-kæret, hvor den sjældne løgfrø lever.
For 130 år siden drænede landmænd ”Flo-kæret” for at nyttiggøre området ved at dyrke korn på den ellers fugtige bund. Danmarks Naturfredningsforening opdagede i 1999 en bestand af den sjældne Løgfrø i området, og et stort naturgenopretningsprojekt af Flo-kæret stod færdig i 2012. Vandhullet er designet til at fungere som ”børnehave” for løgfrøhaletudser, som er Europas største - mere end 12 cm.

Adgang til Flo-Kæret via Ullerup Skovvej, en sidevej til Amtsvejen.

Bliv klogere på både Hjertestier og Sundhedsspor i Halsnæs her.

Den historiske vandrerute Kongemagt og Vandets Kraft går langs Arresø Kanal til Arrenæs. Undervejs kan du opleve noget af Nordsjællands smukkeste natur og en række historisk vigtige steder, der fortæller om kongernes magt og vandkraftens betydning.

Du kan enten gå den rød rute på 11 km., den gule rute på 7 km. eller den grønne rute på 5 km. Den grønne rute går af veje og gode stier, så den er tilgængelig for alle - også dem på hjul. Både den røde og den gule rute går af mindre stier og er flere steder kuperet. Ruterne kan klares af de fleste, men kræver et par gode sko.
Ruten er udviklet af Industrimuseet Frederiks Værk og Nationalpark Kongernes Nordsjælland i samarbejde med Naturstyrelsen og Dansk Vandrelaug.